غلط نامه دهخدا....!!

آبیـدال! موسیر! پله(PELE) برقی!=پلّه برقی سرسام! قندهار! دِل(ِِDELL) شده گان(GUN)= دلشدگان! سر رسید! شنی سل(Cell)= شنیسل! شستشوی مغزی! سی دی رام! سیاست! کتک! باربی! خرچنگ!
/ 54 نظر / 70 بازدید
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
35 پست
بهمن 90
50 پست
دی 90
45 پست
آذر 90
57 پست